Reklamace

Reklamace

 

Jméno a příjmení reklamujícího:

 

Adresa reklamujícího:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Číslo prodejního dokladu (faktury):

 

Datum prodeje:

 

Označení reklamovaného zboží:            ..................................................................................................

 

Popis vady reklamovaného zboží:            ..................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: ..............................................................................................

 

 

Datum:

 

Podpis:

 

 

* Zboží prosím vracejte na adresu: La Magdalena fashion, Štefánikova 252, 735 81 Bohumín

Zpět do obchodu