Odstoupení od smlouvy

Vrácení zboží

- oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

......................................................................................................................................................

 

Datum objednání zboží:

 

Jméno a příjmení kupujícího:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Adresa kupujícího:

 

Číslo prodejního dokladu (faktury):

 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostně příkazem k úhradě na bankovní účet číslo:

 

................................................./........................

 

 

Datum:

 

 

Podpis: