Vrácení zboží *

Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

..........................................................................................................................................

Datum objednání zboží:.....................................................................................................

Jméno a příjmení kupujícího:.............................................................................................

Adresa kupujícího:.............................................................................................................

Číslo prodejního dokladu (faktury):....................................................................................

Číslo objednávky:...............................................................................................................

Kupní cena má být vrácena bezhotovostně příkazem k úhradě na bankovní účet číslo: ................................................./........................


Datum:...............................Podpis:..........................................

Vzor reklamačního listu:

Jméno a příjmení reklamujícího:........................................................................................

Adresa reklamujícího:........................................................................................................

Telefon:.............................................E-mail:..............................................................

Číslo prodejního dokladu (faktury):....................................................................................

Číslo objednávky:...............................Datum prodeje:.................................................

Označení reklamovaného zboží:.........................................................................................

Popis vady reklamovaného zboží:......................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: ...........................................................................

Datum:...............................Podpis:..........................................

Aktuality

webdesign by web-evolution